Öljysäiliön tarkastus on ammattilaisen tehtävä

minusta
Kuljetusala ja sen palvelut

Käytämme kuljetuspalveluja lähes joka päivä. Oli kyse sitten muutosta, tavaroiden tilauksesta tai bussimatkasta. Tässä blogissa keskitytään kuljetuspalveluiden tuottamiseen ja ostamiseen. Pureudutaan siihen mitä eri kuljetusalan palveluita on olemassa, kuinka niitä tuotetaan ja mitä kuljetusalan yrittäminen vaatii sekä millainen ala on. Annetaan vinkkejä myös kuljetusalan palveluiden ostamiseen, sillä on asioita joista kannattaa olla tietoinen, jotta palvelun hankinta menee mahdollisimman sujuvasti. Esimerkiksi muuttopalveluiden sisältöjen välillä on eroja, joista on hyvä tietää ja pari asiaa, joita muistaa kun pyytää tarjousta omalle muutolleen. Tai jos ostaa pikakuljetuspalveluita, olisi hyvä tietää eroja niiden nopeuksissa ja hinnoissa. Käymme myös läpi mitä erilaisia ammattinimikkeitä tämän alta löytyy ja kuinka näihin voi kouluttautua.

Haku
Kategoriat

Öljysäiliön tarkastus on ammattilaisen tehtävä

28 September 2022
 Kategoriat: , Blog


Hyvin huollettu ja asianmukaisesti puhdistettu öljysäiliö kestää vuosikymmeniä. Öljysäiliön puhdistus pidentää säiliön käyttöikää sekä parantaa energiajärjestelmän luotettavuutta. Öljysäiliöiden puhdistaminen on Suomessa luvanvaraista toimintaa, joten se vaatii ammattilaisten apua. Öljysäiliöiden tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa öljylämmityksen turvallisuus.

Näin öljysäiliöiden puhdistus tehdään käytännössä

Öljysäiliöt on puhdistettava ennen tarkastusta, jotta ne voidaan tarkastaa luotettavasti. Käytetty öljy pumpataan säiliöstä esimerkiksi huoltoajoneuvon säiliöön.

Säiliöstä poistetaan sakka, liete ja vesi ja tarkastetaan mahdollinen korroosion syvyys. Säiliön sisäseinät on sitten kuivattava rätillä. Tarkastuksen aikana saumat on tutkittava huolellisesti ja korroosion eli ruosteen syövyttämät kohdat mitataan säiliön kunnon määrittämiseksi. Säiliön kunto ratkaisee, milloin lisätarkastusta suositellaan, ja jos säiliö on liian huonossa kunnossa, se on poistettava käytöstä ja korvattava uudella säiliöllä. Tarkastuksen päätteeksi käytetty öljy palautetaan säiliöön, säiliö on suljettava tiiviisti ja puhdistuksesta syntyvä jäte on kierrätettävä.

Öljysäiliöitä on erilaisia

Öljysäiliö voidaan asentaa maahan tai sisätiloihin ja säiliöt on yleensä valmistettu muovista tai teräksestä.

Maahan asennetuissa säiliöissä on yleensä maanpäälle ulottuva huoltokaivo ja huoltokaivon sisällä oleva huoltoaukko. Maanalaiset säiliöt on yleensä valmistettu teräksestä tai muovista, kun taas rakennusten sisällä olevat säiliöt on valmistettu teräslevystä tai muovista. Jos öljysäiliö sijaitsee rakennuksen sisällä, ne on sijoitettava paloturvalliseen säiliöhuoneeseen.

Terässäiliö on kestävä ja kestää vuosikymmeniä, jos sitä huolletaan asianmukaisesti. Terässäiliö ei ruostu öljyn vaikutuksesta, mutta jatkuva kosketus veden kanssa alkaa heikentää sitä, joten maanalainen terässäiliö altistuu myös ulkoiselle korroosiolle, varsinkin jos suojapinnoite vaurioituu ja säiliö sijaitsee kosteassa maaperässä.

 Tästä syystä muovisia öljysäiliöitä käytetään yhä useammin, sillä ne on valmistettu öljynkestävästä muovista eikä vesi syövytä niitä.

Ota yhteyttä ammattilaiseen kun haluat tarkistuttaa öljysäiliösi

Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan öljylämmitysjärjestelmän toimivuus ja turvallisuus. Säännöllisillä tarkastuksilla voidaan myös estää vuodot sekä mahdolliset öljyvahingot.

Säännöllisesti ja asianmukaisesti huollettu öljysäiliö voi kestää vuosikymmeniä. Jos säiliö sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, se on lain mukaan tarkastettava kymmenen vuoden kuluessa sen asentamisesta. Nämä tarkastukset voi suorittaa viranomaisten hyväksymä yritys.

Jos haluat, että öljysäiliösi puhdistetaan tai tarkastetaan asianmukaisesti, ota yhteyttä ammattilaiseen. Kuljetus Team Virtanen Oy tarjoaa öljysäiliöiden puhdistukset ja tarkastukset.